Green is not a luxury, it is a necessity

WHY GREEN /

De problemen van de 21e eeuw nopen ons om ons groengebruik in de publieke ruimte grondig te herzien. Verstedelijking van de woon- en werkomgeving staat de ruimte voor groen in de stad namelijk in de weg. En dat terwijl vegetatie een significante bijdrage leveren aan het welzijn van haar bewoners: het verhoogt fysieke activiteit, verlaagt stress en bevorderd sociale cohesie. Op grotere schaal maakt het steden toekomstbestendig tegen de almaar veranderende weer- en klimaattoestand: verbeterde afwatering bij extreme regenval, mitigatie van temperatuurswisselingen en het urban heat island effect en verlaagde geluidsoverlast. En dat terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit van het stadsgezicht toeneemt. Green City Buzz is er daarom van overtuigd dat in de moderne stad, groen niet langer een luxe, maar schier noodzakelijk is. Afbraak van de leefomgeving te midden een veranderend klimaat noodzaakt nauwkeurig uitgedachte groenaanpak – een aanpak die de omgeving niet alleen waardevoller maakt, maar ook waardevoller voor haar gebruiker.

 

Veel steden en organisaties zijn terughoudend in hun groeninvesteringen. Dat is spijtig omdat groenprojecten niet alleen betaalbaar, maar ook zeer effectief zijn. Snelle en flexibele implementatie met maximaal rendement. Het schoolvoorbeeld van good practice is uiteraard Singapore, dat de Garden City approach omarmt heeft en planmatig economische waarde toevoegt aan haar stedelijk gebied, dat tegelijkertijd de leefbaarheid substantieel verbetert. Die standaard streven we bij Green City Buzz na, door de realisatie en implementatie van toekomstbestendige groenprojecten, en te leren wat de waarde van groen kan zijn.

> Wat we doen en hoe we dit doen.

what GREEN /

Groen en goed groen is een verschil van dag en nacht. Veel steden, projectontwikkelaars en bedrijven zien groen als zuiver economische en instrumentele investering. Het moge duidelijk zijn: hiermee wordt het potentieel van groen onderschat en leidt dit tot ondermaatse kwaliteit. Goed groen is, bovenal, toekomstbestendig. Het draagt bij aan het lokale ecosysteem en wapent tegen veranderende weersomstandigheden. Goed groen is daarnaast durable by design. Dit zie je terug in het ontwikkelingsproces, maar ook in het onderhoud. Zo gedijen planten het beste in de diepe grond, en in de juiste substraat. En niet onbelangrijk: goed groen verbluft het hele jaar door, door toe te voegen aan de esthetiek van bestaande bouw. Zo’n 365-dagenaanpak is niet alleen rendabel op de lange termijn voor de stad en haar bewoners, maar biedt ook een uiterst interessante waardepropositie.

> Wat we bedoelen met goed groen.

Green and good green are a world apart

surfaces rarely considered should be GREENed

WHere GREEN /

Om de stad en haar aangezicht klaar te maken voor de vraagstukken van onze tijd moeten we omdenken. Dat betekent niet alleen ‘ongebruikelijke’ oppervlakken betrekken in onze groenprojecten, maar die projecten ook systematisch en vanaf de tekentafel vergroenen. De opkomst van daktuinen is in dat opzicht een goede ontwikkeling, maar laakt vaak nog een toekomstbestendige en esthetische visie – en dat is duur. Waarom denken we bijvoorbeeld niet in termen van groene gevels? Zo’n levende façade springt niet alleen in het oog, maar biedt ook een nieuw canvas voor groencreatie en biodiversiteit. Zo’n paradigmaverandering voltrekt zich helaas niet in één dag, en noodzaakt bovendien nieuwe kennisvergaring, van opdrachtgever en groenprofessional. Green City Buzz zet zich in om die drempels te weg te nemen, en daarmee legio nieuwe mogelijkheden te creëren voor duurzame groenimplementatie. Het resultaat: groen als uiterst interessante investering, in lijn met CSR-regelgeving. 

> Wat we groen kunnen doen voor u.

media

vacatures

ANBI

contact

blog

Instagram did not return a 200.

blog

Instagram did not return a 200.

media

vacatures

ANBI

contact

GCB-logo-HI-RES-from-vector-GOLD.png
Sluit Menu