Stadsverduurzaming

Zo maken we steden duurzaam! Beweeg je muis over de afbeelding. |  © Green City Buzz 2018

Green City Buzz maakt bestaande bebouwde gebieden
future-proof

Dat doen we door een klein stuk stad op veel verschillende vlakken aan te pakken, met als doel economische waarde toe te voegen aan het gebied. Onze aanpak is bottom-up, schaalbaar en integraal. We werken intensief samen met alle stakeholders, en brengen zo lokale ondernemers, pandeigenaren, bewoners en de gemeente bij elkaar.

Door ons deskundige team en brede partnernetwerk zijn we expert op veel vlakken. Naast vergroening werken we op het gebied van stadsverduurzaming aan zes thema’s: schoon, logistiek en mobiliteit, energie, (circulaire) afvalverwerking, duurzame consumptie en sociale cohesieWat we doen binnen deze thema’s staat hieronder in grote lijnen beschreven. Omdat we per onderwerp de juiste partners kiezen, kan er in de praktijk nog veel meer.

Onze partners zijn bedrijven die hetzelfde doel hebben als wij: om als gamechanger de wereld beetje bij beetje écht beter te maken. Geen consultancy, geen onuitvoerbare plannen, en al helemaal geen greenwashing. We houden van vernieuwing. Dit zoeken we in onze werkwijze, onze oplossingen en in onze partners. Samen betere, duurzame businessmodellen maken en uitvoeren, dat doen we. We passen ons niet aan het systeem aan. We veranderen het.

We. just. do. it.

ENERGIE

Energiebesparende oplossingen en het opwekken van groene stroom zijn duurzaam én economisch voordelig. We bieden ondernemers en pandeigenaren energiescans aan, die per pand aangeven wat er verbeterd kan worden, en met welk rendement. De oplossingen variëren van kleine verbeteringen als led-verlichting en energiezuinige keukenapparatuur tot complete pandisolatie. De oplossingen zijn altijd concreet, en wij zorgen dat ze er komen: van financiering tot installatie.

We kijken daarnaast naar de mogelijkheden om in het gebied groene stroom op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. We werken nauw samen met pandeigenaren en huurders, én met investeerders en de gemeente om dit zo efficiënt mogelijk te realiseren.

logistiek & mobiliteit

We verminderen vervuilende vervoersbewegingen door verschillende vervoerscontracten zo veel mogelijk te combineren. We kijken naar contracten van horecaleveranciers, maar ook naar die voor het ophalen van afval. Daarbij plaatsen we lokale perscontainers in het gebied die het volume van het afval verkleinen. Daardoor wordt het aantal vervoersbewegingen nog kleiner.

Verder kijken we naar het profiel van een gebied: zou het beter functioneren als wandelstraat of autovrije zone? Als dat zo is, stellen we herprofilering voor aan de gemeente.

Naast het verminderen van het aantal vervoersbewegingen maken we ze ook schoner, door het gebruik van elektrische voertuigen en cargobakfietsen te stimuleren.

(CIRCULAIRE) AFVALVERWERKING

Ondernemers scheiden hun afval niet altijd. Wij maken het makkelijker om dit wel te doen. We zorgen ervoor dat de infrastructuur voor duurzame afvalverwerking er niet alleen komt, maar ook zó laagdrempelig én voordelig is, dat het loont om mee te doen.

Een oplossing kan zijn om het ophalen in gang te zetten van afvalstromen die anders niet gescheiden worden opgehaald. Maar we kunnen het systeem voor afvalophaal ook compleet reorganiseren en zelf coördineren, zodat externe afvalophaaldiensten nauwelijks meer nodig zijn. 

In gebieden waar GFT-afval niet apart wordt opgehaald, zorgen we ervoor dat dat wel gebeurt. Daarvoor zetten we sociale werkplekken in. Het GFT-afval composteren we in het gebied zelf, en gebruiken we voor stadslandbouw.

sociale cohesie

Duurzaamheid is een milieukundig, economisch én sociaal doel. Daarom zorgen we dat onze duurzame oplossingen niet alleen financieel voordelig zijn, maar ook op sociaal vlak voor verbetering zorgen. We betrekken alle stakeholders van een gebied bij onze werkzaamheden, en werken intensief met hen samen. Zo maken we het contact tussen een ondernemersvereniging en de gemeente makkelijker, bijvoorbeeld.

Ook in de projecten die we uitvoeren besteden we aandacht aan sociale cohesie, diversiteit en inclusiviteit. Een stad als een huiskamer is voor ons het doel: daar wil je in plaats van alleen doorheen, ook héén gaan. Zo’n huiskamer is schoon, mooi en gezellig. Maar er is ook (werk)plek voor iedereen. Daarom voeren we projecten uit die bezoekers met elkaar in contact brengen, en zetten we voor het invoeren van onze duurzame oplossingen sociale werkplekken in.

DUURZAME horeca

Op koffiedik gekweekte oesterzwammen, een kruidentuin op het dak van het restaurant, en kraanwater met bubbels: dit maar nog veel meer maken we mogelijk om eten en drinken in de horeca te verduurzamenWe vergroten daarmee het aanbod aan duurzame keuzes voor consumenten, terwijl we de horecaondernemers zo min mogelijk belasten met de infrastructuur die nodig is om deze opties aan te bieden.

Omdat duurzame consumptie zoveel mogelijk lokaal, circulair en plantaardig is, richten we ons vooral op stadslandbouw en compostering van plantaardig horeca-afval in het gebied, duurzame menukeuzes, en het verminderen van plastic verpakkingsmateriaal. Andere oplossingen binnen dit thema zijn bijvoorbeeld het invoeren van doggybags, en on-site upcycling van afvalkarton tot bijvoorbeeld pizzadozen.

schoon

In een schone straat komen mensen eerder, blijven ze langer en geven ze meer uit. We maken het de ondernemers en bewoners in een gebied daarom makkelijker om hun afval volgens de regels van de gemeente te scheiden en weg te gooien. Dat doen we bijvoorbeeld door deze regels duidelijker te krijgen en ze duidelijk te communiceren. Ook zetten we anti-kladdiensten in tegen graffiti en andere vervuiling.

Verder zijn in een stadse omgeving fietswrakken en foutgeparkeerde fietsen bijna deel van de architectuur. Voor touristen leuk, maar zonde! Daar gaan we creatief mee om. Denk aan bike butlers, die als valet je fiets parkeren én ophalen bij evenementen, extra slimme fietsparkeerplekken en minder wrakken.

deskundig team

van multitalenten

DE BESTE PARTNERS

met wie we het waarmaken

integrale aanpak

duurzaam op veel manieren

efficiënt

bedrijfsmatig en pragmatisch

Ook een future-proof gebied?