over ons

voortrekker in het future-proof maken van bestaande bebouwde gebieden

op een praktische en efficiënte manier: bottom- up, integraal en schaalbaar

Stichting Green City Buzz werkt aan efficiënte duurzame gebiedsontwikkeling, door de praktische waarde van verduurzaming te benadrukken. In ons proof-of-concept-project, Secret Village, hebben we in één jaar vrijwel alle (horeca)professionals in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat gemobiliseerd om onze duurzame verbeteringen in te voeren. Grootschalige vergroening, waterloze urinoirs, duurzamere keukens, en water- en energiebesparingen zijn daar voorbeelden van. Met dit project hebben we laten zien dat je een druk stuk bestaande binnenstad in korte tijd kan verbeteren en verduurzamen – met én voor bedrijven, pandeigenaren, bewoners en bezoekers.  Nu werken we aan verschillende projecten, binnen en buiten Amsterdam.

Het begin

Green City Buzz begon officieus als extern projectmanagementteam dat de ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat hielp met een verbeteringsinitiatief voor de straat en omgeving. Een nieuwe naam en een nieuwe vibe: het werd Secret Village. Het doel was om de omgeving aantrekkelijker te maken voor alle Secret Villagers, en om de economische mogelijkheden van deze A-locatie helemaal te benutten. Maar het projectteam zag al gauw veel meer potentie: niet alleen voor visuele verbeteringen, maar ook voor logistieke en vooral duurzame.

 

Nieuw initiatief

Zo werd Green City Buzz geboren: een aparte stichting met een heel praktische, bedrijfsmatige en eigen manier van werken. En die is integraal: we richten ons op een klein gebied en verbeteren daar de leefbaarheid en duurzaamheid op veel verschillende manieren. Denk aan circulaire verwerking van (plantaardig) afval, duurzame logistiek, vergroening, verschoning en het slimmer benutten van de openbare ruimte.

Behalve in Secret Village doen we dit ook in andere gebieden van Amsterdam en daarbuiten. Het doel van Green City Buzz is om met Secret Village een concept te ontwikkelen voor de verbetering en verduurzaming van bestaande bebouwde gebieden. Wereldwijd is dit een gigantisch oppervlak, waar duurzaamheid nou net vaak weinig prioriteit heeft.

Door ons kleine team werken we snel, en schakelen we voor elk project de beste externe professionals in.

Stichting Green City Buzz wil maar één ding: bestaande bebouwde gebieden verduurzamen. Voor onze stakeholders kan dat economische waarde opleveren; voor ons is die waarde alleen maatschappelijk. Daarom zijn wij een erkende ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Green City Buzz zijn dus fiscaal aftrekbaar.