placemaking

Green City Buzz maakt met placemaking fijne, open stadshuiskamers

 

Hoe je van de openbare ruimte een plek maakt waar je je thuisvoelt, dat is placemaking. Het is een concept uit de stedelijke ontwikkeling, en beschrijft behalve het grotere idee ook de praktische aanpak. Samen met lokale ondernemers maken wij van kleine stukken stad plekken waar je in plaats van alleen doorheen, ook heen gaat. Bij Green City Buzz is stap één daarvoor de aanleg van groen. Groen in een stadse omgeving maakt het gebied fijner om in te zijn en uitnodigend om naartoe te komen – en dat is het begin van placemaking.

 

Placemaking is een begrip dat steeds een beetje meer aandacht krijgt op de new urban agenda. Het is een concept dat niet uitgaat van een vooropgezet ruimtelijk ontwerp of plan, maar ontstaat uit weloverwogen kleine stappen om de publieke ruimte toegankelijk en leefbaar te maken. Placemaking verandert een eendimensionale plek in een multidimensionale en laagdrempelige meeting place, waar de lokale bevolking elkaar graag ontmoet. Dat lukt alleen door de bewoners en ondernemers bij het proces te betrekken: zij zijn tenslotte degenen die gebruik gaan maken van de ruimte. Juist daarom werkt Green City Buzz bottom-up: we brengen ondernemers en bewoners bij elkaar en helpen ze om hun wensen en ideeën concreet te maken. We vullen daarin de gemeente aan: we willen dezelfde doelen bereiken, maar waar de gemeente op een zekere afstand van de bevolking opereert, zoeken wij juist persoonlijk contact met de lokale stakeholders. 

 

Slim groen

Een effectieve eerste stap in placemaking is strategisch stadsgroen. Planten en bloemen maken een plek aantrekkelijker. Maar naast esthetische en milieukundige waarde heeft groen ook een positief effect op de sociale cohesie in een gebied, en voegt het economische waarde toe. Mensen komen er liever, blijven er langer, en zoeken meer contact met elkaar.

 

Secret Village

De Reguliersdwarsstraat was nog niet zo lang geleden vooral ’s avonds en ’s nachts gezellig, en werd overdag vooral gebruikt om van A naar B te komen. Met slim groen hebben we de eerste stap gezet om dit patroon te doorbreken. Door het nieuwe groen en een verruiming van de horecaopeningstijden leeft het gebied nu overdag al veel meer en stijgt bij de ondernemers de omzet. We zijn nog meer van plan op placemakinggebied in Secret Village. Houd daarvoor de projectpagina in de gaten.

PROJECT: TAKE THE TIME

Met placemaking maak je van een stads gebied een plek waar iedereen zich thuisvoelt en waar het makkelijk is om contact te leggen. Daarom hebben we in Secret Village met een film laten zien wat er gebeurt als je heel even de tijd neemt om een gesprek aan te gaan met iemand die je niet kent. Lees hier meer.

Andere locaties

Met placemaking willen we van Secret Village, maar ook van andere delen van Amsterdam en steden daarbuiten, plekken maken waar mensen niet alleen doorheen, maar ook heen gaan, als knusse stadshuiskamers. Nederlandse steden groeien, voornamelijk door de toestroom van immigranten, en zo groeit ook de vraag naar openbare plekken in de stad waar iedereen zich thuisvoelt.

In Almere Haven bijvoorbeeld, was er behoefte om het winkelcentrum op te frissen en het levendiger, moderner en vooral aantrekkelijker te maken, en dit samen met alle stakeholders te doen: gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. Met vergroening als eerste stap hebben we al heel snel een verschil gemaakt, en we kijken uit naar een groter placemakingproject in het gebied.